ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จะมีการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
ชุดนักเรียน วิชาการ
22 พ.ย. 61 กิจกรรมประกวดกระทง
 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาจะมีการจัดกิจกรรม ประกวดกระทง ในวันพฤศหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 การสอบ O-Net นักเรียน ม.3
ชุดนักเรียน วิชาการ
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันปีใหม่ 2561
ชุดสุภาพ กิจการนักเรียน
25 ธ.ค. 60 ถึง 26 ธ.ค. 60 ตารางสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ