ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ก.ย. 65 ตลาดนัดการงานอาชีพ
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาจัดตลาดการงานอาชีพ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ในสโลแกน "คิดดี ขายได้ " พบกับร้านค้าของนักเรียน 10 กว่าร้าน ขายสินค้าอะไรบ้าง เชิญมาติดตามกันค่ะ
หอประชุม/ชุดนักเรียน/ชุดพละ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ