ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ แสงหวัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0848622707