กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปาตีเมาะ สุหลง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ : Pooh_math@gmail.com

นางสาวภิญญดา บุญพรหม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1