ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ปาตีเมาะ สุหลง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ซูลพาดือลี ดือราแม
ครูอัตราจ้าง