กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวฮาซียะห์ สือตาปิ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : haseeyah@gmail.com

นางสาวฉัตรทริกา หลงพรหม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแว
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0948785305
อีเมล์ : fatimahchewae79@gmail.com