ถาม-ตอบ (Q&A)
ควาหมายของเทคโนโลยี
โพสโดย
คนสวยประจำดอน
24kawintra@gmail.com
เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้นเทคโนโลยี มีความสำคัญ 3 ประการ คือ 1.ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว 2.ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด   3.ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก ความสำคัญของเทคโนโลยี 1.เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 2.เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา  3.เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ
IP : 1.4.156.120
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2565,09:08 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
คนสวย
Ameenohtayeh4940@gmail.com
เนื้อหาดีคะ
โพสโดย : คนสวย
IP : 182.232.248.7
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2565,09:28 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
คนสวยซอยประปา
wararatthonguldam@gmail.com
ได้ความรุ้เกี่ยวกับเทคโลโนยีเยอะเลย
IP : 1.4.156.120
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2565,09:27 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
Hum big mak mak
watchara123pong12@gmail.com
ได้ทราบถึงเทคโนโลยีมากขึ้นว่านำไปประยุกต์ยังไงบ้าง
โพสโดย : Hum big mak mak
IP : 1.47.14.130
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2565,09:24 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
Ao_ss
bc0950235306@gmail.com
สั้นๆจับใจความได้ดีค่ะ
โพสโดย : Ao_ss
IP : 49.237.5.218
โพสเมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2565,09:22 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :