รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
55 หมู่ที่ 5   ตำบลดอน  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 94130
เบอร์โทรศัพท์ 073-466133 เบอร์แฟกส์ 073-466133
Email : wuttichai.01@wuttichai.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :