ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 5   ตำบลดอน  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 94130
เบอร์โทรศัพท์ 073-466133
Email : wtcptn1@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน