ติดต่อเรา
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
55 หมู่ที่ 5   ตำบลดอน  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 94130
เบอร์โทรศัพท์ 073-466133 เบอร์โทรสาร 073-466133
Email : wuttichai.01@wuttichai.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100042262531857
Line : -


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน