ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 โดยมีการลงทะเบียนเรียนแต่ละชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการชี้แจงกฎระเบียบวินัยโรงเรียนและพบปะผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,12:17   อ่าน 116 ครั้ง