ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่รำลึก
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก มีนายจำนงค์ แสงหวัง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในวันดังกล่าวให้นักเรียนและครูแต่งกายด้วยชุดไทย มีกิจกรรมดังนี้
- ตัวแทนนักเรียนอ่านบทสดุดีสุนทรภู่รำลึก
- ตัวแทนนักเรียนกล่าวประวัติสุนทรภู่
- ตอบปัญหาเกี่ยวกับสุนทรภู่
- การแสดงละครของ ม.ค้น-ม.ปลาย
- ประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร
- ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
- ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,11:52   อ่าน 178 ครั้ง