ภาพกิจกรรม
ครูฉัตรทริกา หลงพรหม ได้นำแกนนำนักเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาและสภานักเรียน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามระบบประชาธิปไตยเน้นหลักการเป็นพลเมืองที่ดี ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,16:20   อ่าน 178 ครั้ง